Dezinsekcia

- je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky a hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov. Preventívna dezinsekcia: predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vznikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu škodlivých článkonožcov. Používajú sa predovšetkým mechanické a fyzikálne metódy. Represívna dezinfekcia: vykonáva sa až pri výskyte škodlivých článkonožcov v danom objekte. Používajú sa hlavne metódy chemické, biochemické a fyzikálne.

Metódy vykonávania dezinsekcie:

 1. mechanické metódy: pasce, lepové pásy, lapače;
 2. fyzikálne metódy: využitie vyššej teploty (od 60 °C). Hlavne vlhké teplo - vyváranie, žehlenie, ultrafialové lampy v kombinácii s elektrickou sieťkou;
 3. biologické metódy: využívajú prirodzených nepriateľov hmyzu, tzv. predátorov, napr. dravý hmyz, dravé roztoče. Ďalej využívajú pôvodcov chorôb hmyzu - vírusy, baktérie, plesne a huby.
 4. chemické metódy: v praxi sa používajú najčastejšie. Chemické látky používané na ničenie škodlivého hmyzu sa nazývajú insekticídy.

Hmyz vo vzťahu k človeku delíme na:

 • užitočný,
 • škodlivý,
 • indiferentný.

Škodlivý hmyz delíme na:

 • obtiažny,
 • zdravotne závadný,
 • hospodársky významný.

Dôvody ničenia hmyzu sú:

 • zdravotné,
 • hospodárske,
 • hygienické.


Zdravotný význam článkonožcov

Článkonožce pôsobia ako prenášače - vektory infekčných ochorení (šváb). 

Prenos môže byť:

 1. mechanický (pasívny) - na povrchu tela alebo výkalmi,
 2. biologický - choroboplodné zárodky sa v článkonožcoch vyvíjajú alebo rozmnožujú (prenos uskutočnia len krv cicajúce článkonožce).


Prírodné ohniskové nákazy - sú nákazy, kde pôvodca ochorení (vírus, baktéria, riketsia) koluje v populácii divoko žijúcich zvierat a nákaza z jedného zvieraťa na druhé sa prenáša pomocou vektorov (kliešte, komáre). Takýmito nákazami sú napr. tularémia, kliešťový zápal mozgu, lymská borelióza, besnota.

Dezinsekcia:

Blcha ľudská - Pulex irritans

Bodavka maštaľna - Stomoxys calcitrans

Kliešť obyčajný - Ixodes ricinus

Komár dotieravý - Culex molestus

Komár útočný - Aedes vexans

Mäsiarka obyčajná - Sarcophaga carnaria

Moľa šatová - Tineola bisselliella - vlna, perie

Moľa kožušinová - Tineola pellionella - textil

Mravec faraónsky - Monomorium pharaonis

Mucha domáca - Musca domestca

Ploštica posteľná - Cimex lektularius

ROZTOČ

RUS

Šváb obyčajný - Blatta orientalis

Švehla obyčajná - Lepisma saccharina

Svrček domový - Gryllus domesticus

Ucholak obyčajný - Forficula auricularis

Voš detská - Pediculus capitis

Moľa potravinová -Thinedae