Hydroxid sódny - Lúh sódny

Popis

Rozpúšta usadenú mastnotu

OBCHODNÍ PARTNERI