SUPRASEPT

Popis

S U P R A S E P T S P R A Y

Alkoholový dezinfekčný prostriedok určený a okamžitú dezinfekciu malých plôch, povrchov, predmetov a pomôcok.

Vlastnosti:
- spoľahlivý širokospektrálny dezinfekčný prostriedok,
- okamžitý účinok, jednoduchá aplikácia postrekom,
- rýchlo schne, na povrchu nezanecháva fľaky, šetrný k povrchom,
- na okamžité použitie – neriedi sa,
- dezinfikuje, čistí a zároveň odmasťuje,
- prípravok preukázal deklarovanú účinnosť na MRSA v čase 5 min.


Oblasť použitia :
• zdravotnícke zariadenia, polikliniky, domovy dôchodcov, sociálne ústavy, kúpele
• ambulancie, ordinácie, domáce ošetrovateľstvo
• kozmetika, kaderníctvo, manikúra, pedikúra


Spektrum účinnosti: A,B,T,M,V (MRSA)


Účinná látka: Etanol, Propan-2-ol, Alkyldimethylbenzyl


Návod na použitie:
- pred samotnou dezinfekciou zbavte plochy, povrchy predmetov mechanických nečistôt, nechajte vyschnúť,
- aplikujte koncentrovaný Suprasept Spray s pomocou rozprašovača na plochu zbavenú mechanických nečistôt,
- doporučená vydenzifikovaná plocha je 40-50 ml/m2,
- doba pôsobenia prípravku 1-3 minúty.


Aplikačné doplnky: Rozprašovač

 

Upozornenie: Pri práci s koncentrátom používajte vhodné ochranné pomôcky. Zabráňte kontaktu s očami, v uzavretej miestnosti vetrajte. Pri práci so Suprasept Spray nepite, nejedzte a nefajčite. Po práci je potrebné umyť ruky teplou vodou a mydlom, následne ošetriť ochranným krémom.

 

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím prečítajte priložený návod.

 

Skladovanie: Výrobky sa skladujú v suchých a čistých skladoch, chránených pred priamym slnečným žiarením, oddelene od potravín, nápojov, vždy v originálnom balení pri teplote +5 až +25 oC.


Minimálna trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu výroby


Balenie: 125 ml nádobky s rozprašovačom, 500 ml PE fľaša, 5 l PE kanistre

OBCHODNÍ PARTNERI