Dezinfekcia

je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Môžeme ju definovať ako ničenie alebo zneškodneniu mikroorganizmov na živých a neživých materiáloch vo vonkajšom prostredí (voda, vzduch), na neporušenej pokožke (dezinfekcia kože, rúk, rôzne časti tiel zvierat). Cieľom dezinfekcie je, aby na predmetoch, prostrediach a živých tvoroch neboli mikróby, ktoré by mohli spôsobiť ochorenie jedincov.

Najčastejšie ošetrované objekty a zariadenia:

  • budovy s veľkou migráciou ľudí: sauny, bazény, zdravotnícke zariadenia, policajné a väzenské cely,
  • poľnohospodárske objekty,
  • dopravné prostriedky (taxi, MHD),
  • byty po zomrelých,
  • pivnice a suterény po zatopení,
  • povaly a strešné priestory pred a po odstránení holubieho trusu.