Dezinfekcia

Kontaktovať
Derzatizácia Prešov

Je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Môžeme ju definovať ako ničenie alebo zneškodneniu mikroorganizmov na živých a neživých materiáloch vo vonkajšom prostredí (voda, vzduch), na neporušenej pokožke (dezinfekcia kože, rúk, rôzne časti tiel zvierat). Cieľom dezinfekcie je, aby na predmetoch, prostrediach a živých tvoroch neboli mikróby, ktoré by mohli spôsobiť ochorenie jedincov.

Najčastejšie ošetrované objekty a zariadenia:

budovy s veľkou migráciou ľudí: sauny, bazény, zdravotnícke zariadenia, policajné a väzenské cely,

poľnohospodárske objekty,

dopravné prostriedky (taxi, MHD),

byty po zomrelých,

pivnice a suterény po zatopení,

povaly a strešné priestory pred a po odstránení holubieho trusu.

Translate »