COROTOL ULTRA 300 ml K2 Spray

Kategória:

Vysoko efektívny umývací prostriedok zložený zo 65% etanolu. Prípadne 69% etanol + 9% isopropanol.

Je určený na čistenie kovových, laminátových, sklenených, keramických povrchov, kľučiek dverí, zábradlí, kľučiek, kancelárskych zariadení a prístrojov, mobilných telefónov, platobných terminálov, domácností, spoločných priestorov atď.

Pri systematickom používaní, zabezpečí odstránenie nebezpečných nečistôt.
Vždy sa riaďte odporúčaniami výrobcu.

Pozor: Pri používaní na elektronických zariadeniach sa riaďte odporúčaniami výrobcu zariadenia pred samotným čistením – nikdy neaplikujte priamo na zariadenie ktoré je pod napätím.