SUPRASEPT

Kategória:

S U P R A S E P T S P R A Y

Alkoholový dezinfekčný prostriedok určený a okamžitú dezinfekciu malých plôch, povrchov, predmetov a pomôcok.

Vlastnosti:
– spoľahlivý širokospektrálny dezinfekčný prostriedok,
– okamžitý účinok, jednoduchá aplikácia postrekom,
– rýchlo schne, na povrchu nezanecháva fľaky, šetrný k povrchom,
– na okamžité použitie – neriedi sa,
– dezinfikuje, čistí a zároveň odmasťuje,
– prípravok preukázal deklarovanú účinnosť na MRSA v čase 5 min.

Oblasť použitia :
• zdravotnícke zariadenia, polikliniky, domovy dôchodcov, sociálne ústavy, kúpele
• ambulancie, ordinácie, domáce ošetrovateľstvo
• kozmetika, kaderníctvo, manikúra, pedikúra

Spektrum účinnosti: A,B,T,M,V (MRSA)

Účinná látka: Etanol, Propan-2-ol, Alkyldimethylbenzyl

Návod na použitie:
– pred samotnou dezinfekciou zbavte plochy, povrchy predmetov mechanických nečistôt, nechajte vyschnúť,
– aplikujte koncentrovaný Suprasept Spray s pomocou rozprašovača na plochu zbavenú mechanických nečistôt,
– doporučená vydenzifikovaná plocha je 40-50 ml/m2,
– doba pôsobenia prípravku 1-3 minúty.

Aplikačné doplnky: Rozprašovač

 

Upozornenie: Pri práci s koncentrátom používajte vhodné ochranné pomôcky. Zabráňte kontaktu s očami, v uzavretej miestnosti vetrajte. Pri práci so Suprasept Spray nepite, nejedzte a nefajčite. Po práci je potrebné umyť ruky teplou vodou a mydlom, následne ošetriť ochranným krémom.

 

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím prečítajte priložený návod.

 

Skladovanie: Výrobky sa skladujú v suchých a čistých skladoch, chránených pred priamym slnečným žiarením, oddelene od potravín, nápojov, vždy v originálnom balení pri teplote +5 až +25 oC.

Minimálna trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu výroby

Balenie: 125 ml nádobky s rozprašovačom, 500 ml PE fľaša, 5 l PE kanistre