Dergall

DERGALL ,patentovyný prípravok vo forme postreku v koncentrácii 0,6 % na ochranu sliepok, vtákov,hadov pred ektoparazitami – škodcami: voš kuracia, kieštikovec kurí, roztoč dravý, pleseň hlavičková, potemník stajňový a iné v chovoch.

Aplikácia postrekom v noci za tmy za pomoci modrého svetla, baterky priamo do chovu. Opakovanie postreku po 5-7 dňoch . Prípadný ďalší postrek zavisí od zahmyzenia.

Aplikácia v noci priamo na hradujúce vtáky a do terárií.

Funguje na báze imobilizácie.

Prípravok neprechádza cez škrupiny vajíčok a cez pokožku, je na báze polymerových živíc, rozpadne sa po čase na neškodné prirodzené látky, bez vplyvu na prírodu BIO.

Balenie 25 , 100 ml , 1 lt  Balenie výdatnosť plocha 1200 -1300 m2 –  1000 ml (1 lt)

 

Prípravok nie je biocídny!