FASTIN PLUS K

Ničí potkany a myši. Jednorázový požerový niebiocídny  prípravok určený na ničenie synantropných hlodavcov ako sú potkan obyčajný, krysa čierna, krysa šedá, myš domáca. Prípravok je formulovaný ako hotová nástraha vo forme pasty balenej v papierových vankúšikov.
Účinná látka:
Číslo rozhodnutia MZ SR: SOZO – 2372/2000/ÚPKM
Trvanlivosť: 24 mesiacov

Balenie: 150 g